BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGOS
UAB "Burvilė" pagal Užsakovo pateiktus pirminius  apskaitos dokumentus tvarko buhalterinę 
apskaitą, apskaičiuoja visiems Užsakovo  darbuotojams atlyginimus, pajamų ir socialinio 
draudimo mokesčius, išmokas  nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir pan., 
sudaro finansinę atskaitomybę, atstovauja mokesčio administratoriaus institucijose ir 
Valstybinėje socialinio  fondo draudimo valdyboje, paslaugų teikimo laikotarpiu teikia 
Užsakovui  konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais.