Kainos:
Paslaugų  kaina priklauso nuo veiklos pobūdžio, dokumentų, darbuotojų skaičiaus ir  kiekvienu
konkrečiu atveju gali skirtis. Naujai  įsteigtoms įmonėms, pradiniame veiklos etape taikome 
50 % nuolaidą.