Konsultacijos
  • UAB "Burvilė" teikia  praktinio pobūdžio konsultacijas įmonių ir įstaigų specialistams, dirbantiems buhalterinės apskaitos, vadybos bei ekonomikos srityse.
  • Konsultuojame buhalterinės apskaitos, mokesčių, kitais įmonės veiklos klausimais, vadovaujantis LR mokesčių administravimo, pelno mokesčio, pridėtinės vertės, buhalterinės apskaitos pagrindų bei kitais įstatymais, poįstatyminiais norminiais aktais, verslo apskaitos standartais bei kitais Užsakovui aktualiais klausimais.
  • Konsultuojame naujai besikuriančių firmų apskaitos darbuotojus, padedame sudaryti įmonės sąskaitų planą, paruošiame reikiamų apskaitos dokumentų paketą.
  • Konsultuojame finansininkus, dirbančius su projektais, finansuojamais iš ES struktūrinių fondų, apskaitos klausimais.
  • Vadybos konsultacijų teikimas dėl apskaitos ir atskaitomybės sistemų projektavimo, savikainos skaičiavimo programų, biudžeto kontrolės procedūrų, planavimo, organizavimo, efektyvumo skatinimo ir kontrolės.