Konsultacijos

* UAB “Burvilė” teikia  praktinio pobūdžio konsultacijas įmonių ir įstaigų specialistams, dirbantiems buhalterinės apskaitos, vadybos bei ekonomikos srityse.

*Konsultuojame buhalterinės apskaitos, mokesčių, kitais įmonės veiklos klausimais, vadovaujantis LR mokesčių administravimo, pelno mokesčio, pridėtinės vertės, buhalterinės apskaitos pagrindų bei kitais įstatymais, poįstatyminiais norminiais aktais, verslo apskaitos standartais bei kitais Užsakovui aktualiais klausimais.

*Konsultuojame naujai besikuriančių firmų apskaitos darbuotojus, padedame sudaryti įmonės sąskaitų planą, paruošiame reikiamų apskaitos dokumentų paketą.

*Vadybos konsultacijų teikimas dėl apskaitos ir atskaitomybės sistemų projektavimo, savikainos skaičiavimo programų, biudžeto kontrolės procedūrų, planavimo, organizavimo, efektyvumo skatinimo ir kontrolės.

 

 

KAINOS:

Paslaugų kaina priklauso nuo veiklos pobūdžio, dokumentų, darbuotojų skaičiaus ir kiekvienu konkrečiu atveju gali skirtis.

Naujai įsteigtoms įmonėms, pradiniame veiklos etape taikome 50 % nuolaidą.

KAINOS SKAIČIAVIMAS:

Pagal klientų pageidavimą kainas už apskaitos paslaugas galime skaičiuoti dviem būdais: remiantis apskaitos dokumentų skaičiumi arba nustatant pastovų atlygį už mėnesį.

– Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų paruošimo

– Vyriausiojo buhalterio paslauga (įmonėms turinčioms buhalterį ar apskaitininką, kuris atlieka pirmines buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje)

– Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas už praėjusius laikotarpius nuo pirminių apskaitos dokumentų  iki patikslintų ataskaitų, deklaracijų ir pranešimų pateikimo

– Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita

– Gamybos apskaita, kaštų apskaitos bei savikainos kalkuliavimo sistemos paruošimas (tobulinimas)

– Darbo užmokesčio apskaita

– Buhalterinė apskaita pagal atskaitomybės centrus

 

 

*UAB “Burvilė” pagal Užsakovo pateiktus pirminius apskaitos dokumentus tvarko buhalterinę apskaitą, apskaičiuoja visiems Užsakovo darbuotojams atlyginimus, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir pan., sudaro finansines ataskaitas, atstovauja mokesčio administratoriaus institucijose ir Valstybinėje socialinio fondo draudimo valdyboje, paslaugų teikimo laikotarpiu teikia Užsakovui konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais.

*Mūsų bendrovės darbuotojai kompetentingi vesti gamybinės (baldų, maisto pramonės, žvejybos, statybinių medžiagų bei kt.gamybos), prekybinės (mažmeninės, didmeninės) veiklos  bei paslaugas atliekančių įmonių buhalterinę apskaitą.

*Apskaitą vedame apskaitos programa „Pragma“ arba Užsakovo programa (nuotoliniu būdu), kai Užsakovas įsipareigoja aprūpinti ir leisti prisijungti prie savo apskaitos programos duomenų bazės.